Effektiva ledningsgrupper

Ledningsgruppen är en väldigt speciellt grupp. Problemen som ska lösas är utmanande, men ledningsgruppen är inte någons primära arbetslag. Kan vi öka den ömsesidiga förståelsen i ledningsgruppen och därigenom göra dess agerande mer effektivt och operativt?

Effektiv ledningsgrupp

Forskning visar att ett effektivt arbete i ledningsgruppen handlar om till exempel förmåga att argumentera på ett konstruktivt sätt, psykologisk trygghet, erkännande av misstag och ansträngningar mot gemensamma mål.

Ledningsgruppen skiljer sig från de andra grupperna i organisationen: ledningsgruppen är tidsmässigt en sekundär grupp för sina medlemmar. Ledningsgruppen hanterar också de svåraste frågorna i organisationen och fattar kritiska beslut. För att dessa ska lyckas behöver gruppen kunna hantera utmanande frågor och kritiskt utvärdera de val som har gjorts. När berättelsen utvecklas i konkreta situationer leder den fram till en handledd diskussion om gruppmedlemmarnas beredskap och styrkor i olika typer av situationer.

Bakgrundshistorien till simuleringen låter din ledningsgrupp lösa komplexa affärsfall för att utvärdera hur din ledningsgrupp fungerar och hur dess medlemmar fungerar. Din grupp kommer att lösa problem som de stöter på i den imaginära sidoverksamheten i simuleringen. Ni  kommer kunna tolerera misstag, kommunicera med er personal och hantera problem i organisationen. Övningen består av tio situationer. I varje situation måste ni lösa vem i er grupp som skulle vara den bästa personen för att lösa det aktuella fallet. Efter varje situation blir det en förenklad diskussion där valen förklaras och andras synpunkter hörs.

PÅSTÅENDE 2: TRANPARENS

För vem i din grupp är det naturligt att avslöja personlig information om sig själv?

PÅSTÅENDE 3: OLIKA ÅSIKER

Vem i din grupp kan lyssna på olika åsikter utan att förkasta dem?

PÅSTÅENDE 4: GÖRA NÅGOT ÅT PROBLEM

För vem är det naturligt att göra något åt ​​problemen och ta upp dem på bordet?

PÅSTÅENDE 5: TILLÅTA MISSTAG

För vem i din grupp är det lätt att berätta också om misslyckanden och andra svåra frågor?

Forskningsbakgrund

Simuleringen baseras på olika vetenskapliga artiklar om arbete i ledningsgruppen. VI har valt de mest intressanta delarna utifrån en litteraturgenomgång och metaanalys av litteraturen.

Mål

  • Skapa ömsesidig förståelse för hur gruppen fungerar mest effektivt
  • Lyft fram personliga preferenser och arbetssätt, lär känna kollegor även utanför arbetet
  • Synliggöra nuvarande praxis och roller i gruppen
  • Ge ledningsgruppen en möjlighet att diskutera hur de fungerar

För vem

  • Organisationers ledningsgrupper.
  • Tidsåtgång ca 2 timmar.