Grupp på fritiden

Simuleringen hjälper gruppmedlemmar att lära känna varandra utanför arbetsrollen. Ämnen som tas upp i simuleringen är relaterade till vardagslivet i allmänhet och innefattar till exempel saker som fritidsaktiviteter.

Att känna människor bättre bygger förtroende

Simuleringen hjälper gruppmedlemmar att lära känna varandra utanför arbetsrollen. När vi känner varandra i gruppen är det också lättare att hantera arbetsrelaterade frågor tillsammans. Simuleringen inbjuder bland annat till att berätta om sitt eget liv, vilket ökar förtroendet och främjar vänskapsbanden i en grupp. Simuleringen främjar avslappnad diskussion och att lyssna på andra.

I simuleringen stöter man på ett antal situationer och uppgiften är att välja ut eller gissa den person som är bäst lämpad för situationen. Efter detta får deltagarna motivera sina val, se hur deras kollegor är och även lära sig hur andra ser på sig själva.

PÅSTÅENDE 2: FALLSKÄRMSHOPPNING

Vem av oss skulle hoppa fallskärm?

PÅSTÅENDE 3: IDROTTSTRÄNARE FÖR BARN

Vem av oss skulle hoppa in som idrottstränare för 7-åringar?

PÅSTÅENDE 4: SKÅDESPELERI

Vem skulle spela i en pjäs under företagets sommarpicknick?

PÅSTÅENDE 5: VARA KRITISK MOT SERVICEN

Vem skulle skicka tillbaka sin mat till köket på en restaurang?

Bakgrund

Till skillnad från våra andra simuleringar har denna simulering ingen vetenskaplig bakgrund, utan är baserad på vår erfarenhet av hundratals simuleringar om vilken typ av frågor som uppmuntrar gruppen att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter. 

Mål

  • Lär känna dina arbetskamrater på ett engagerande och avslappnat sätt
  • Lär dig nya saker om dina arbetskamrater
  • Gör det möjligt att dela med sig  av erfarenheter från det egna livet utanför arbetet
  • Fördjupar den ömsesidiga kunskapen och ökar förtroendet

 

För vem

  • Perfekt för att starta en ny grupps gemensamma resa.
  • Det fungerar även utmärkt för etablerade grupper  när målet är att ha mer avslappnade diskussioner och lära känna kollegor på ett roligt sätt.
  • Fungerar på distans, fysiskt eller som hybrid.
  • Tidsåtgång cirka 1-2 timmar.