Entreprenöriellt ledarskap

 

Hur skulle det vara om gruppen drevs som ett företag? Vad skulle förändras och vilka frågor skulle betonas mer? En simulering baserad på en bok av Risto Siilasmaa guidar dig till ämnet.

Arbetare eller företagare?

Simuleringen låter gruppen göra strategiska val för ett internationellt framgångsrikt företag i svåra tider. Du kommer att möta affärsutmaningar tar fram de entreprenöriella sidorna i din grupp.

I simuleringen kommer gruppen att kunna utvärdera sig själv och sin prestation i samband med olika delar av entreprenöriell verksamhet. Teamet möter situationer som kräver till exempel stor koncentration eller frågar ”varför”.

Enligt Siilasmaa innefattar delarna av entreprenöriellt ledarskap till exempel erkännande av fakta, kunskapstörst, ansvarstagande och att hålla blicken vid horisonten. Berättelsen utspelar sig genom konkreta situationer och tar upp gruppen och dess medlemmars attityder och färdigheter gentemot entreprenörskap.

Simuleringen har även ett inbyggt pedagogiskt element. Om gruppen är bekant med Siilasmaas bok kan den fördjupa och reflektera över sin egen förståelse för entreprenöriell verksamhet – om strukturen är ny för gruppen kommer ni att bli bekant med den på ett aktiverande sätt.

PÅSTÅENDE 2: FRÅGA VARFÖR

PÅSTÅENDE 3: KÄNNA IGEN FAKTA

För vem i din grupp är det typiskt att även ta med dåliga nyheter i diskussionen?

PÅSTÅENDE 4: IHÅLLIGHET

Vem av er är ihärdig och försöker oavbrutet trots motgångar?

PÅSTÅENDE 5: ATT TA ANSVAR

Vem av er bryr sig om företaget som sitt eget och visar det också genom sina handlingar?

Forskningsbakgrund

Simuleringen är baserad på Risto Siilasmaas bok ”Transforming Nokia” och dess huvudidé om entreprenöriellt ledarskap.

Mål

  • Lär dig ett entreprenöriellt beteende på ett praktiskt sätt och diskutera hur du kan tillämpa det i din grupp och organisation
  • Utveckla teamets arbetssätt
  • Lyft fram individuella metoder och preferenser, lär känna kollegor och förstå deras bakgrund
  • Gör praxis och rollfördelningar synliga

För vem

  • Organisationers ledning och grupper med oberoende beslutskraft eller som leder sig själva.
  • Tidsåtgång cirka 2 timmar.