Hur blir man agil?

Simuleringen om agilitet konkretiserar rutinerna och verksamhetsmodellerna bakom det dagliga arbetet. Samtidigt får gruppen reflektera över de agila inslagen.

Hur blir man agil?

Agilt agerande är målet i många grupper, men vad betyder det att vara agil? Simuleringen konkretiserar rutinerna och verksamhetsmodellerna bakom det dagliga arbetet. Samtidigt får gruppen reflektera över de agila inslagen.

Ett agilt förhållningssätt innebär till exempel en snabb återkopplingscykel och att kunna kritisera sina egna handlingar. Det kan finnas olika trösklar för att initiera detta. Simuleringen öppnar också för en diskussion om oklara frågor och hjälper till att ta upp frågor som är relaterade till förtroende.

Agila metoder är effektiva i många situationer – medan traditionellt planerade metoder fungerar bättre i andra. Införandet av agila sätt kräver ofta en genomgång av kriterierna och sedan gemensamma experiment.

Simuleringens teman inkluderar olika inslag av agilt agenrande som snabb brainstorming, tolererans för misstag, att våga be om hjälp, interagera och hantera förändring.

Gruppen fördjupar sig i en diskussion om agila övningar samt erfarenheter och känslor som påverkar genomförandet.

PÅSTÅENDE 2: ATT KASTA SIG ÖVER UPPGIFTER

Vem i din grupp brainstormar och kommer med nya och ibland oavslutade tankar?

PÅSTÅENDE 3: KOMMA MED IDÉER

Vem i din grupp brainstormar och kommer med nya och ibland oavslutade tankar?

PÅSTÅENDE 4: FRÅGA

Vem i din grupp ställer relevanta frågor?

PÅSTÅENDE 5: BE OM HJÄLP

Vem i din grupp vågar be om hjälp, även om det visar hens svaghet?

Bakgrund

Vår simulering om agilitet har planerats och genomförts på ett agilt sätt. Bakgrunden till simuleringen är allmän litteratur om agilt arbete och vanliga metoder i agila organisationer.

Mål

  • Att skapa en gemensam förståelse för hur gruppen fungerar
  • Anta agila metoder och identifiera hinder
  • Ha en diskussion om gruppens nuvarande tillstånd och nästa steg för att bli agila
  • Gör befintliga policyer och rollfördelningar synliga

 

För vem

  • För grupper som vill utveckla sin agilitet i verksamheten.
  • Tidsåtgång cirka 2 timmar.