Kundberättelser

Hundratals grupper har deltagit i SmoothTeam-simuleringar. Nedan hittar du några kundrekommendationer.

SmoothTeam-simuleringar ger energi

Vincit är ett företag med 600 anställda som designar och implementerar webbtjänster, mobilapplikationer och inbyggda system. Socialt utanförskap är ett stort hot mot de anställdas välbefinnande. SmoothTeam-simuleringar har varit ett mycket energigivande stöd för våra anställda under denna kulturella omvälvning. Tack vare strukturen i SmoothTeam-simuleringarna får varje deltagare med sig något värdefullt och användbart från simuleringsupplevelsen. Detta är inte alltid fallet vid andra gruppövningar på distans. Simuleringarna väcker också användbara diskussioner i grupper som annars har svårt att få till djupare diskussioner. Jag rekommenderar att du provar SmoothTeam-simuleringar! De kan mycket väl bli en inarbetad del i  företagets arbetssätt och medarbetarnas engagemang.

Ville Houttu
VD, Vincit USA

Right Left Agency främjade sin företagskultur genom simuleringar

The Right Left Agency är en digital marknadsföringsbyrå och vi arbetar helt på distans. Vi har experter runt om i världen – i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Filippinerna, Bangladesh… De flesta av våra gruppmedlemmar har aldrig träffats i verkligheten, så att främja kultur är verkligen viktigt för oss. Vi var medvetna om att vi skulle få ut intressant information från simuleringen, men vi förväntade oss inte att själva simuleringen i sig skulle vara en så värdefull upplevelse för vår grupp. 

Vi vill att vår grupp ska kunna interagera med varandra regelbundet på ett och samma sätt. Tjänsten var lätt att använda, vilket är bra. Allt fungerade väldigt smidigt.  Jag skulle rekommendera SmoothTeam till alla grupper som arbetar nära varandra, samarbetar mycket och vars roller inte alltid är helt klara. Det är svårt att föreställa sig en organisation som inte skulle dra nytta av SmoothTeam.

Alex Pujji
Grundare och VD, Right Left Agency

Courtney Wasserburger
Styrelseordförande, Right Left Agency

Vi introducerade SmoothTeam i hela JAMK

Vi blev entusiastiska över SmoothTeam-simuleringarna eftersom de på ett enkelt och intressant sätt möjliggör att ha en målinriktad dialog på relativt kort tid. Dessutom kan simuleringarna utföras på distans, närvarande eller i hybridform. Vi valde SmoothTeams ”Team Development Power Package”, vilket innebär att vi har fri tillgång till tjänsten och vi ansvarar själva för att leda simuleringarna. JAMK har redan fler än 30 utbildade facilitatorer. SmoothTeam har använts för många olika syften, oftast för att utvärdera och utveckla gruppverksamheten. Dessutom har simuleringarna gynnat nya grupper där medlemmarna ännu inte känner varandra särskilt väl. SmoothTeams gör det lätt att komma djupt in i diskussioner, och ingen av de inblandade grupperna har sagt att upplevelsen skulle vara dålig eller bortkastad tid. Det är svårt att se för vem SmoothTeam inte skulle passa!

Hilkka Heikkilä
Certifierad projektledare IPMA Level C® – Affärsenhet, JAMK

Tarja Moilanen
Designer av onlinepedagogik – Teknikenheten, JAMK

Sirpa Tuomi
PhD, Utbildnings/utvecklingschef – Universitetsservice, JAMK

Staden Akaa förhindrade silos med SmoothTeam-simuleringen

Akaas stadsutvecklare ville prova ett nytt sätt att utveckla grupper på distans. Syftet var att lära känna sina egna och andras styrkor bättre, att utveckla gruppens ömsesidiga dynamik och att förebygga silos. SmoothTeam var ett utmärkt val för våra behov. Simuleringen var enkel och lätt att organisera och vi behövde aldrig fundera över om rekommendationen att arbeta på distans var rätt. Lekfullheten i simuleringen var lockande. Vi gillade också att uppgifterna inte var arbetsuppgifter och handlingen i berättelsen skapade en rolig stämning. Dessutom var användbarheten av simuleringen mycket tydlig och det var lätt för alla att delta. Simuleringen bidrog till att förstå att de förändringar som gjorts har tagit oss i rätt riktning när jag fick se hur olika människor samarbetar och är en del av arbetsgemenskapen. Jag kan rekommendera SmoothTeam till alla som har någon form av arbetsgemenskap runt sig. Detta ger dig ett en bra punkt till utvecklingsdagen. Och även om du har gjort alla möjliga saker, är simulering ett nytt, fräscht sätt att arbeta på.

Lasse Silván
VD för stadsutveckling, Akaa stad

Vi vet att man agerar smartare när gruppmedlemmar förstår varandras perspektiv och behov

Vår grupp skapades  för fem år sedan och många av gruppens medlemmar har  förändrats på vägen. Vi har bara träffats ett fåtal gånger fysiskt med hela gruppen och de senaste åren har varit helt på distans.  Med hjälp av SmoothTeam-simuleringen ville vi förstå gruppmedlemmarnas behov vid hybrid- och distansarbete. När gruppmedlemmar förstår varandras perspektiv och behov vet vi hur vi ska agera smartare. Olika individers behov och preferenser blev uppenbara i simuleringen. Det är flera intressanta ämnen som vi kommer jobba med i framtiden och det finns något nytt att arbeta med.  Jag kan rekommendera SmoothTeam speciellt till grupper där medlemmarna har förändrats eller där gruppen befinner sig i en ny situation. Simuleringen fungerar också bra om det finns personer i gruppen som naturligt inte är så öppna där man vill öppna upp för en diskussion om till exempel arbetets utförande  och olika människors behov.

Miia Niittymäki
Projektledare, Insta Advance Oy

SmoothTeam-simuleringen hjälpte till att minska uppdelningen av produktionen i enskilda grupper

Vårt briljanta team arbetar i Lempäälä med tillverkning av smältlim i båda murbruksfabrik och fyllmedelsfabrik. De olika skiften har knappt sett varandra under coronaperioden. Det har skett uppdelningen av produktionen i enskilda grupper, för vilket vi använde SmoothTeam-simuleringen. Under simuleringen kom det många spontana beröm från andra, till exempel ”Jag valde dig som den bästa för att du är så glad”. Jag blev också påmind om uttalandet ”om jag kunde välja anställda till mitt eget företag, skulle jag anställa alla från detta team”. Sådant beröm och tack hörs normalt inte så mycket i produktionen. Ett viktigt fynd var att alla i teamet hittade konflikthantering ett ämne de inte gillade eller var obekanta för sig själva. Detta är en värdefull sak att inse, och nu kan vi som ledare ge stöd i denna fråga. Vi ser inte en situation där SmoothTeam inte skulle fungera. Simuleringar fungerar säkert bra på olika nivåer i organisationen och i olika miljöer. Vi avser att fortsätta använda tjänsten själva med våra produktionsteam.

Joni Leppänen
Förman, Kiilto

Joonas Kupiainen
Tillverkningschef, Kiilto

Det är svårt att föreställa sig hur vi annars skulle ha fått samma insikter på så kort tid

Det är av största vikt för oss att alla i organisationen känner varandra, känner varandras styrkor och roller och vet hur man utnyttjar detta. Ett litet och snabbväxande team måste ha ett starkt förtroende så att alla kan delta fullt ut och öppet i det gemensamma målet. Simuleringen tog oss bort från arbetskontexten och gjorde oss till tydliga människor: för ett ögonblick fanns det inga medarbetare utan resepartners på Oktoberfest. Lekfullhet och den omfångade naturen hjälpte, och vi nådde en mentalt avslappnad nivå där vi kunde arbeta med intuition utan arbetsroll. Sammantaget var simuleringen en uppfriskande upplevelse som fick oss mycket involverade och gav idéer som vi fortfarande fortsätter att reflektera över och arbeta med. Jag kan varmt rekommendera SmoothTeam till alla samhällen med ambitionen att utvecklas till ett maktteam.

Elisa Kitunen

Country Manager, EEX Oy

Efter simuleringen var mitt första ord WOW!

Vår svenska partner LOVAK  nämnde för mig att de i Sverige hade introducerat en intressant teamutvecklingstjänst utvecklad i Finland och bjudit in oss att bekanta oss med den också. Även om jag är upphetsad över allt nytt och innovativt, var mina förväntningar inte höga. Få nya tjänster har påverkat mig. Efter att ha deltagit i SmoothTeam-simuleringen var mitt första ord: WOW! Jag blev verkligen imponerad. Simuleringen skapade ett fantastiskt flöde, dess struktur var riktigt genomtänkt, och det hjälper verkligen team och organisationer att prestera bättre. Simuleringar som drar nytta av berättelser är en genial idé. COVID-19 har lagt en enorm börda på människor och slutligen finns en tjänst tillgänglig som också kan hjälpa fjärrteam att prestera mycket bättre. Jag ser SmoothTeam som ett genombrott i en ny arbetskultur.

Paul Choi

Paul&Mark

I simuleringen fick vi ta hänsyn till en av de viktigaste frågorna inom idrotten – vad krävs av ett team för att en individ ska kunna göra sitt bästa?

Vi spelade SmoothTeam-simuleringen precis innan en stor turnering och det var ett bra set. Uppgifterna och frågorna var varierade och genomtänkta, och det hela fungerade smidigt. Simuleringen öppnade kommunikationskanaler och initierade diskussion, och vi lyckades gå igenom olika saker. Diskussionerna fokuserade på vårt team identitet: vilken typ av team vi är och vilka saker som är viktiga för oss. Som tränare kom många olika saker till mig som en påminnelse. Simuleringen hjälpte till att förstå hur lagkamraternas tankar flödar och vad som finns i bakgrunden, hur du upplever dina lagkamrater. Jag rekommenderar SmoothTeam till alla team. Även om det känns som att det går riktigt bra, är det alltid bra att spendera ett par timmar på att gå igenom saker. För nya team kan simuleringar öppna perspektiv, ta in nya saker och ge vägledning. För äldre team är de ett bra verktyg för att diskutera teamstyrkor, aktiviteter och situationer.

Eetu "sAw" Saha

ENCE Sports

SmoothTeam-simulering möjlig för en öppen och genuin diskussion mellan hela teamet

Från SmoothTeams mångsidiga erbjudande hittade vi en lämplig simulering för vår situation. Simuleringen var spelinriktad, vilket gjorde övningen ännu mer intressant och effektiv. Simuleringen möjlige en öppen och genuin diskussion mellan hela teamet. Vi använde en extern facilitator för att köra simuleringen så att var och en av oss kunde fördjupa oss i diskussionerna. Kommunikationen med kontaktpersonen var smidig under hela processen och kontaktpersonen var genuint intresserad av vår organisation. Som ett team lärde vi oss att identifiera de styrkor som förenar varandra och förstå vilken typ av uppgifter som ligger utanför någons komfortzon. Övningen framkallade en förståelse för människors mångfald och hur viktigt det är att tänka på andra också.

Pekka Mäki-Kuutti

Head of Marketing, Granite Devices

Vi kom till keminivå i diskussionerna

SmoothTeam-simuleringen var en riktigt bra utgångspunkt för att utveckla lagkemin. Jag har själv varit involverad många gånger i att göra olika tester som är utformade för att hjälpa mig att förstå mina lagkamrater. De har aldrig nått samma nivå – vi kom upp i nivå med lagkemin i diskussionerna. Även om vi gick utanför våra komfortzoner kände sig ingen obekväm. Naturligtvis är nya saker alltid spännande, men ingen, inte ens i efterhand, sa att det skulle ha varit beklämmande. Simuleringen tvingade inte en att göra någonting, utan snarare lockade alla att öppna munnen och dela sina känslor. Detta var speciellt i simuleringen, sådana diskussioner är inte lätta att komma till. Enligt min erfarenhet kan jag rekommendera simuleringen till en mängd olika team, och särskilt de som spenderar mycket tid tillsammans.

Antero Lehto

Lagkapten, BC Nokia

Simuleringen gav handledaren förståelse för teamet och hjälp med ledarskap

Vi har haft ganska begränsade möjligheter att bekanta oss. När nya medarbetare kommer in och arbetsledare förändras omformar teamet alltid. SmoothTeam-konceptet lät riktigt trevligt och intressant. I simuleringen har teamutveckling inte genomförts för bokstavligt eller traditionellt. Förberedelserna var redan fina och vi kom direkt på riktigt bra humör när evenemanget startade. Simuleringen lärde också handledaren att se vilka saker man ska tänka på när man leder denna grupp. SmoothTeam-simulering är lämplig för nästan vad som helst, så länge det finns ett team som arbetar tillsammans. Jag kan också rekommendera det till globala organisationer.

Kirsi-Marja Ura

SVP HR, Brand & Communications, Sustainability, Ensto

De omedelbara och genuina reaktionerna och stödet från teammedlemmarna var de bästa sakerna i SmoothTeam-simuleringen

Vår verksamhet är ganska ny och hela teamet är helt nytt. Vårt team arbetar inte så mycket tillsammans, eftersom alla har sitt eget ansvar. Vi är dock ett enat team och har börjat skapa sätt på vilka vi kan utnyttja varandras expertis inom teamet. Simuleringen var en utmärkt upplevelse också eftersom den inte hade separata uppgifter för olika teammedlemmar, men vi gjorde hela resan tillsammans. Detta fungerade bra, och som förman var det fantastiskt att titta på när hela teamet var involverat. Frågorna gällde alla och alla var inblandade – det fanns ingen kvar utanför. Det bästa i simuleringen var de omedelbara och genuina reaktionerna från teammedlemmarna. När vi såg svaren från teammedlemmarna fanns det reaktioner samt uppriktiga frågor och åsikter som vi diskuterade. Känslorna var höga, vi log och skrattade!

Arton Ibrahimi

Head of Solutions Management, Kiilto

SmoothTeam-simulering stödjer samarbete, motivation och entusiasm

Erfarna tränare deltog i simuleringen. Det är därför vi valde fördomar i vårt tänkande-simulering  eftersom den här gruppen behövde utmaningar för sina tankar och eftersom de alla var tränare var de andra ämnena redan mer bekanta för dem. Under simuleringen fanns det flera överraskningar när någon själv hade bedömt något som en svag faktor, och andra såg det som sin styrka. Som ett annat exempel fann vi att det finns saker som jag föreställde mig var bättre än de faktiskt är. Vi kom in i bra diskussioner, och implementeringen av simuleringen via videokonferenser påverkade inte detta negativt alls.

Jarmo Annala

Netvisor Product Line Manager, Visma Solutions Oy

SmoothTeam öppnade också svåra diskussionsämnen

Som verktyg är SmoothTeam tydligt och kan användas av även de minst erfarna. Simuleringen utlöste en bra diskussion även i en grupp som ibland är svår att få prata. Vi kunde utan problem öppna upp särskilt svåra frågor för vidare diskussion. SmoothTeam riktar sig på ett genomtänkt sätt till lämpliga diskussioner och även till att gå vidare. Simuleringen begränsade också diskussionen på lämpligt sätt och riktade den till de nödvändiga ämnena. Jag rekommenderar SmoothTeam till alla team.

Juho Uutela

Visma Enterprise Oy

Jag rekommenderar SmoothTeam till alla som gör teamarbete

SmoothTeam-verktyget stöder perfekt tillfället, men tar inte ledningen. Huvuddelen är diskussionen mellan människor. Goda insikter framträder i diskussionen och det minskar fördomarna. Simuleringar får oss att ägna mer uppmärksamhet åt det faktum att vi alla är individer. Detta förändrar verkligen ditt sätt att arbeta och ger stöd för det dagliga arbetet. Jag rekommenderar varmt SmoothTeam till alla som gör teamarbete.

Veli-Pekka Eloranta

Agile coach, Vincit Oyj

SmoothTeam involverade även skeptikerna

Jag valde SmoothTeam, eftersom det rekommenderades av en kollega. Jag tyckte att det var ett intressant tillvägagångssätt: det är både lekfullt och användbart genom att hjälpa teamet att hitta sätt att fungera ännu bättre. Några av våra teammedlemmar är mycket skeptiska till teamevenemang – ”hur kan vi spendera timmar på att spela ett spel?!” Lyckligtvis lyckades simuleringen involvera alla fullt ut. Det var inte bara lekfullt, utan också praktisk träning och utveckling för oss som team. Alla kommenterade efteråt att simuleringen var användbar och rolig. SmoothTeam är perfekt för internationella team! Det fungerar också för nyare team och situationer där nya teammedlemmar har gått med i ett befintligt team.

Svea Paju

Tikkurila Oyj

Simuleringen var en av de mest naturliga telekonferensevenemangen där jag har deltagit

Min chef hade hört talas om SmoothTeam och uppmanade mig att prova. Tjänsten verkade omedelbart intressant; Det är inte så allvarligt men inte bara en pjäs heller. SmoothTeam gjorde ett bra jobb med att integrera nya teammedlemmar i teamet. Teamet har också personer som har arbetat tillsammans i 30 år. De kände också att de lärde sig nya saker om varandra. Simuleringen var en av de mest naturliga telekonferensevenemangen där jag har deltagit. Alla höll sin video och mikrofon öppen, och diskussionen flödade på i ett bra tempo. Det fanns inga faktorer som traditionellt försämrar atmosfären i ett distansmöte. SmoothTeam är perfekt för nya och gamla team. Därefter kommer jag att använda den för att presentera ett nytt projektteam för varandra.

Simo Kuutti

Sandvik

SmoothTeam limmade ihop vårt globala team

SmoothTeam gjorde det möjligt för teamet att komma med lösningar tillsammans, för att bygga vårt gemensamma sätt att arbeta. Inköpet är i grunden bättre på detta sätt. Det handlar inte bara om de faktiska lösningar vi kan använda, utan om den delade processen att skapa dem. Simuleringen byggde en bra grund för mig som chef att bygga teamet vidare. Du kan genomföra den här typen av diskussioner på många sätt, och det var ett roligt sätt, vilket vi alla tyckte om. Att göra ett seriöst ämne roligt hjälpte också diskussionen. Vi vill fortsätta diskussionerna efter simuleringen. Simuleringen var helt klart veckans höjdpunkt, och inte bara det, men nu med facit i hand märker jag att teammedlemmarna fortsätter att bygga vidare på de idéer vi fick i simuleringen. Detta utlöste något i teamet, en ny koppling och ett nytt engagemang för varandra.

Filip Nyman

Process Portfolio Manager

Simuleringen fungerade bättre i teambildande än vi vågade hoppas

Vi gör kundprojekt i mycket varierande team, men å andra sidan har vi parat ihop människor mer permanent på affärssidan. Medlemmarna i lösnings-teamet som gjorde simuleringen nu arbetar ofta med olika projekt, och det finns ingen daglig teambildning på grund av detta. Särskilt nu under distansarbete är utmaningen att upprätthålla lagandan och skapa möten. Simuleringen var ett roligt sätt att föra människor samman och det var lätt att föreställa sig att vara på en imaginär resa tillsammans! Jag kan rekommendera simuleringen mycket omfattande, även till team precis som vårt, dvs det är inte nödvändigt att vara nära varandra. Att krossa många uppfattningar är alltid suggestivt och hjälper oss att förstå varandras sätt att arbeta.

Annika Turunen

HR Manager, Nordic Healthcare Group

SmoothTeam hjälper till att berätta vad folk verkligen tänker

Vi har arbetat hårt för att se till att människor kan lära känna varandra och hålla kontakten med lagkamrater och medarbetare även när de distansarbetar. Distansarbete är dock särskilt synligt i lagarbete. Så vid denna tidpunkt kändes det verkligen naturligt att hoppa in i smoothteam-simuleringar. Simuleringarna får också de som pratar som normalt inte öppnar sig. Diskussionerna kan också bli riktigt djupa och även de som har arbetat med varandra länge har lärt sig något nytt om varandra. Jag är också förvånad varje gång jag främjar simuleringarna!

Satu Niinimäki

Integrata

Med SmoothTeam delade människor öppet sina tankar

Jag är verkligen glad att simuleringen fick de olika deltagarna att tala öppet och lika. Simuleringen vägledde alla att delta. På ett bra sätt tvingar det fram lika deltagande. I många andra metoder beror framgång mycket på vilka ämnen varje deltagare tar upp till diskussion eller om de väljer att stanna i bakgrunden. SmoothTeam uppmuntrade alla att dela sina egna tankar öppet. Med hjälp av simuleringen gick vi igenom deltagarnas preferenser och styrkor på ett riktigt öppet sätt, samt diskuterade saker som ingen verkar föredra. Vi fann att vi inte bör tänka på människor i alltför snäva roller, som advokater eller som ekonomer, utan hitta individuella roller. De är mer inspirerande och meningsfulla för människor än färdiga lådor.

Sanna Hughes

The Finnish Landlord Association

SmoothTeam gav oss ett helt nytt perspektiv

Det finns många aspekter av lagarbete i mjukvaruprojekt: det tekniska perspektivet, processerna och människorna och kommunikationen. SmoothTeam hjälper till att förbättra det senare. Vid sessionen deltog finländare, estländare och spanjorer från Gofore samt våra kunder från Finland och Estland. SmoothTeam gav oss ett helt nytt perspektiv för att titta på vad teamet gör. Det är också viktigt att sessionen var rolig och deltagarna var på gott humör. Vi fick inte bara analys, utan också välbefinnande.

Ilkka Seppälä

Gofore Plc

Desto bättre känner vi varandra, desto smartare kan vi bete oss mot varandra

SmoothTeam hjälpte vårt team att bättre förstå varför teammedlemmarna beter sig på ett visst sätt – och hur jag kan bete mig smartare med dem. Tjäna, interagera eller leda. SmoothTeam är också bra för företag som befinner sig i ett tillstånd av förändring, även om det idag naturligtvis talas om att förändring är ett permanent tillstånd av att vara. Faktum är att jag inte ser några situationer som SmoothTeam inte skulle passa – Tvärtom rekommenderar jag starkt att du försöker!

Jarno Anttalainen

Viafin GAS Oy

Jag kan definitivt rekommendera SmoothTeam till olika organisationer

Vi arbetar medvetet för att förbättra arbetsgemenskapen och vi har använt SmoothTeam redan tre gånger. Vi har valt det särskilt på grund av det simuleringsbaserade tillvägagångssättet. Simuleringen skapar en diskussionsunderlag och håller den gemensamma workshopen meningsfull för deltagarna även på distans. Jag kan definitivt rekommendera SmoothTeam till olika organisationer. SmoothTeam arbetar med att utveckla teamet och dess arbete, vilket hjälper till att identifiera smärtpunkter och delta i konstruktiva diskussioner om dem.

Sonja Raitamäki

National Union of University Students in Finland

Öppenheten i den diskussion som skapades av SmoothTeam var häpnadsväckande

Diskussionen som startades av SmoothTeam var häpnadsväckande. Vi hade gått igenom identiska saker förut. När saker och ting hanterades genom simuleringen gav samma människor helt andra perspektiv. Teammedlemmarna talade mycket mer öppet. Jag har förbehållslöst lovordat SmoothTeam för många människor. Det finns enkla saker i livet: om jag undrar om jag ska raka mig är svaret automatiskt ja. Det finns också de saker där svaret automatiskt är nej. Att använda SmoothTeam är en av de punkter i livet där svaret ska vara automatiskt ja, om du överväger även för en sekund om det kan behövas.

Tero Rinne

Iogen Oy

Simuleringen gör sättet som vi ser på varandra och på oss själva mångsidigt

Vi utvecklar vårt eget team regelbundet. Det är en del av vår strategi. Vi letade efter nya perspektiv för att förstå varandra genom SmoothTeam-simulering. Det var kul! Att tänka på varandras styrkor fungerade mycket bra genom berättelsen.

Piritta van der Beek

Grape People Finland Oy

SmoothTeam hjälper till att utveckla ledningsgruppens arbete i ett globalt decentraliserat team

Några av våra medarbetare träffas regelbundet på kontor i Zug, Schweiz och Helsingfors, Finland. Dessutom har vi bland annat människor från Australien, Amerika och Spanien. Några anställda nämnde att de hade varit mycket skeptiska i förväg om huruvida det var värt att slösa tid på sådant. Efteråt sa de att de såg värde i de strukturerade diskussionerna skapade av SmoothTeam, genom vilka vi lärde oss hur var och en av oss är och hur vi ser på varandra. I vårt fall öppnade simuleringen Pandoras ask riktigt bra, särskilt eftersom det fanns både långvariga anställda och de som hade arbetat med oss under en kortare tid.

Jarmo Suoranta

TX

Borde du få ditt team att fungera bättre?

Kontakta oss!