Lär känna till din grupps styrkor

Övertygande simulering som synliggör hur olika gruppmedlemmar ser på olika typer av arbetsuppgifter och varandra på ett konstruktivt och positivt sätt. Efter simuleringen är din grupp bättre på att delegera uppgifter och kommunicerar bättre kring de olika rollerna. Simuleringen synliggör inte bara styrkorna hos olika personer, utan också hur gruppmedlemmarna ser och känner varandra. Ofta diskuterar gruppen synen på sina kollegor under simuleringen och skapar en gemensam förståelse för effektiv arbetsfördelning.

Perfekt som en del av en teambuilding-dag eller som gruppens första simulering.

Gruppens styrkor

Denna simulering hjälper dig att förstå dina kollegor och särskilt deras preferenser när det gäller olika typer av arbetsuppgifter. Simuleringen skapar ömsesidig förståelse och det blir lättare för gruppen att leda sig själv. 

Kärnan i denna simulering består av olika faktorer som påverkar lagarbete, inklusive koncentration, kreativitet, tolerans mot konflikter och prestation. Simuleringen frigör sinnet från arbetsrollerna och ger möjlighet till diskussion om dolda styrkor och olika roller på jobbet och på fritiden.

I bakgrundshistorien har ditt team bestämt sig för att delta i den legendariska Oktoberfesten i München. Det här är en berättelse om er resa  till Tyskland. Övningen består av 10 korta situationer längs vägen. I varje situation måste du lösa vem i ditt team som skulle vara den bästa personen för att lösa det aktuella fallet. Efter varje situation blir det en förenklad diskussion där valen förklaras och andras synpunkter kommer till tals.

PÅSTÅENDE 1: KRITISK SYNVINKEL

Vem föredrar uppgifter som kräver en kritisk synvinkel?

PÅSTÅENDE 2: NOGGRANNHET

Vem i din grupp är tillräckligt noga och föredrar att vara uppmärksam på detaljerna?

PÅSTÅENDE 3: LYSSNA PÅ ANDRA

Vem i din grupp skulle helst föredra att stödja den problemtyngda personen och lyssna på deras oro?

PÅSTÅENDE 4: TOLERANS FÖR KONFLIKTER

Vem i din grupp skulle ha något emot konflikter och meningsskiljaktigheter mellan människor?

Forskningsbakgrund

Simuleringen är baserad på McClellands motivationsteori, Jungs personlighetsteori och Belbins grupproller. Utifrån dessa teorier har vi valt teman om gruppmedvetenhet som underlättar diskussion kring de viktigaste områdena för lärande och preferenser som påverkar gruppens arbete.

Mål

  • Skapa ömsesidig förståelse för gruppmedlemmarnas preferenser
  • Ta fram dolda styrkor hos gruppmedlemmarna
  • Synliggöra nuvarande praxis och roller i gruppen.
  • Öka effektiviteten av gruppåtgärder genom ömsesidig förståelse

För vem

  • Grupper om 4-12 personer som arbetar tillsammans. Simuleringen främjar gruppsamarbete. Passar även tillfälliga grupper, projektgrupper och distansgrupper.
  • Tidsåtgång cirka 2 timmar.