SmoothTeam-simulering

Nedan hittar du information och vanliga frågor om SmoothTeam-simuleringen.

Vanliga frågor

Här hittar du några vanliga frågor om SmoothTeam-tjänsterna tillsammans med svaren.

Vad innebär simuleringen för gruppen i praktiken?

INNAN

 • Välj först vad du vill utveckla i din grupp, det vill säga vilken simulering du vill köra och boka simuleringen. 

SIMULERING

 • Avsätt två timmar för ditt team digitalt eller fysiskt.
 • Din handledare kommer att skicka en länk till simuleringen till alla.
 • Till att börja med gör alla en självbedömning på mindre än 10 minuter. Du kommer sedan att göra en gemensam resa för att bedöma styrkorna och preferenserna hos dina gruppmedlemmar.
 • Simuleringen synliggör på ett positivt och konstruktivt sätt vad varje person tycker om sig själv och andra. Genom den kan man hitta dolda styrkor och föra en diskussion om till exempel roller i gruppen

EFTER SIMULERINGEN

 • Du får enkla rapporter om din grupp. Rapporterna är en sammanfattning av simuleringen; Det väsentliga i simuleringen är dock diskussionen och förståelsen som den skapar.
 • Ni diskuterar slutsatserna: vad lärde du dig, vad skulle du kunna förändra, vad kan du utveckla?

VILKEN TEKNISK UTRUSTNING KRÄVS

 • Simuleringen fungerar med alla vanliga webbläsare (förutom Internet Explorer) på både datorer och moderna smartphones.

När man deltar i en simulering på distans måste alla ha utrustning som de kan göra simuleringen på och samtidigt använda ett videokonferensprogram. Det betyder antingen en dator med två fönster sida vid sida, en dator och en mobil enhet, eller två olika smarta enheter.

Vad kostar det?

Se vår prislista. Vi har en nöjdhetsgaranti: om du inte är nöjd med simuleringen behöver du inte betala

Har SmoothTeam en forskningsbakgrund?

Simuleringarnas funktionalitet baseras på forskningsdata och variablerna bakom simuleringarna har sammanställts från olika studier och litteratur. Vår ledande handledare Eija Lehtonen, ansvarar för SmoothTeams forskningsbakgrund och vetenskapliga grund. Eija är doktorand och forskare vid Tammerfors universitet och studerar sambandet mellan kompetensutveckling och arbetsglädje.

Vi har även beställt två masteruppsatser:

Koskelin, M. (2017). Team development through gamified simulation and its effect on individual ability and team’s transactive memory. Magisteruppsats. Helsingfors universitet.

Nokso-Koivisto, H-R. (2016). Windows for group learning in a gamified exercise: a case study of identifying group roles and developing interaction using a team building tool. Magisteruppsats. Tammerfors universitet.

Vi presenterade en poster vid en nätverksforskningskonferens i Nederländerna 2018:

Nokso-Koivisto, A., Heikkilä, J., & Luoto, L. (2018). SNA data collection through gamification: an example. XXXVII Sunbelt Conference, Utrecht, Nederländerna.

Vilken typ av grupper är simuleringen lämplig för?

Verktyget passar bäst i grupper på 4-12 personer. För större grupper rekommenderar vi att du tar mer än en simulering. Verktyget är lämpligt för både distans och lokala grupper. Det är inte beroende av din kärnverksamhet, vi har arbetat med grupper med olika bakgrund – till exempel med veterinärer, IT-utvecklare och frivilligorganisationer.

Vår simulering bygger en gemensam förståelse inom gruppen. Det kräver att lagmedlemmarna vet något om varandra, så det är inte lämpligt under en grupps första dagar, men den Grupp på fritiden -simuleringen fungerar redan efter några dagar tillsammans. Vi rekommenderar att du låter dem ha några veckors arbete tillsammans för att ge din grupp största möjliga nytta av simuleringen. Simuleringen är inte lämplig för en grupp som genomgår en kris av något slag eller en grupp med mycket spänningar mellan gruppmedlemmarna. I dessa situationer rekommenderar vi guidad grupputveckling, avstämning eller andra metoder som belyser problemet och kan stötta i att hantera det på ett finkänsligt och långvarigt sätt. Om det är vad du behöver ger vi dig gärna rekommendationer om vem du ska kontakta.

Kan jag handleda simuleringen själv och bara få verktyget från er?

 • Ja det kan du – vi erbjuder även vårt populära verktyg för direkt användning i grupper. 
 • kan du delta i vår utbildning. Kontakta oss om detta intresserar dig.
 • Om du är en professionell handledare, organisationsutvecklare eller konsult, delta i vår SmoothTeam-handledares certifieringsutbildning. Efter detta kan du använda SmoothTeam-simuleringar för att stödja ditt eget företag. Kontakta oss för mer information.
Vi har en konsult vi litar på – kan de köra simuleringen?

Se ovan. Vi kan förse konsulten med simulering samt certifieringsutbildning.

Kan jag få en gratis demo?

Kontakta oss så presenterar vi dig gärna för verktyget!

För själva simuleringen har vi en nöjdhetsgaranti: om du inte var nöjd med sessionen får du pengarna tillbaka. Våra kunder har varit mycket nöjda!

Vad bygger simuleringens funktionalitet på?

Feedback är en viktig faktor i utvecklingen. Det ger oss en realistisk uppfattning om våra färdigheter, styrkor och utvecklingsområden. Denna typ av förståelse hjälper varje gruppmedlem att hitta den roll där deras färdigheter bäst utnyttjas.

Att prata om gruppmedlemmarnas ambitioner, styrkor och personliga egenskaper förändrar hur gruppens medlemmar tolkar varandras beteende. Med bättre kunskap är det möjligt att undvika missförstånd och onödiga spänningar samtidigt som gruppens samförstånd och samarbetsvilja förbättras.

Enligt forskning beror en grupps effektivitet bland annat på förtroende mellan medlemmar, relationer, en positiv atmosfär, gruppens samförstånd och dess transaktiva minne, det vill säga uppfattningen i gruppen om vem som vet och kontrollerar vad. Dessa utvecklas genom att arbeta tillsammans, men SmoothTeam kan effektivt påskynda denna utveckling. Med hjälp av simuleringen ökar gruppens självkännedom och många insikter skapas för att utveckla gruppens aktiviteter.

I SmoothTeam-simuleringen jämförs gruppmedlemmarnas självbedömning med andra medlemmars uppfattningar och bedömningar i en gamifierad miljö. Som ett resultat av övningen får gruppmedlemmarna och gruppens ledare lära sig hur varje gruppmedlem ser på sig själva och varandra. Genom diskussioner under övningen kan gruppen hitta sina styrkor och utvecklingsområden.

Ger ni utbildning i användningen av ert verktyg?

Ja! Fråga oss!

Vilka språk är tillgängliga?

Alla våra simuleringar finns på engelska, finska och svenska, och de flesta finns även på tyska. Om du behöver en simulering på ett annat språk, vänligen kontakta oss.