Fördomar i vårt tänkande

Tänkande och interaktion är vardagsfenomen, som ofta av misstag innefattar olika stereotyper och fördomar. Övningen främjar en öppen diskussionskultur.

Förstå olikheter – och dig själv

Simuleringen hjälper er att förstå fenomenen som är relaterade till tänkande och interaktion. Övningen ger en bakgrund till vardagsfenomen som att placera personer i fack och ”inte uppfunnet här” -tänkande och hjälper gruppen att diskutera handlingar och beslutsfattande. Övningen främjar en kultur med öppen diskussion. Variablerna är baserade på forskning i ämnet (särskilt Kahnemann).

Berättelsen ger en bakgrund som underlättar för en  diskussion om gruppmedlemmarnas erfarenheter av samarbete och beslutsfattande. Berättelsen möjliggör öppen diskussion och därigenom att nå slutsatser för gruppens aktivitet.

Ert företag sponsrar Tall Ships Races och din grupp har teambuildning-dagar vid havet. Ni möter olika situationer relaterade till såväl arbete som segling. I dessa situationer utvärderar gruppen sig själv i relation till fördomarna i vårt tänkande. Efter varje situation kommer  en diskussion, där besluten motiveras, andras åsikter hörs och ni lär er om innebörden av olika typer av fördomar och hur olika människor upplever dem i sitt eget tänkande och i  gruppens arbete.

PÅSTÅENDE 2: GRUPPTÄNKANDE

Vem av er kontrollerar bäst sina fördomar om ”grupptänkande?

PÅSTÅENDE 3: STEREOTYPER

Vem av er kontrollerar bäst sina fördomar om stereotyper?

PÅSTÅENDE 4: SAKNAD AV EMPATI

Vem av er förstår  behovet av empati bäst?

PÅSTÅENDE 5: UNDVIKA HOT

Vem av er överskattar inte hoten?

Forskningsbakgrund

Simuleringen inkluderar ett antal olika fördomar i vårt tänkande, samlade från olika källor, den viktigaste är Kahnemans Thinking fast and slow (2011). Över hundra fördomar har identifierats och de som är mest relevanta för trivseln på arbetet  har valts ut för simuleringen. I praktiken innefattar simuleringen fördomar som leder till diskussioner och som är tankeväckande, såsom bekräftelsefördomar, grupptänkande fördomar och status quo fördomar. Denna simulering skiljer sig från de andra genom att många deltagare inte är bekanta med de ämnen som tas upp. Därför, förutom gruppdiskussionen och lärande av varandra, har simuleringen ett tydligt mål: deltagarna blir medvetna om de olika fördomarna.

Mål

  • Gör deltagarna bekanta  med de kognitiva fördomarna i individ- och grupptänkande och dess effekter på arbetsmiljön
  • Betona individuella skillnader i vårt sätt att tänka och olika individers styrkor och svagheter
  • Möjliggöra kritisk och analytisk diskussion om gruppens praxis och dess utveckling

För vem

  • För grupper på 4-12 personer. Innehållet i simuleringen är krävande som koncept: Fördomarna i vårt tänkande kräver mer inblick  än till exempel preferenser för olika sorters uppgifter.
  • Vi rekommenderar åtminstone en kort introduktion till ämnet innan simuleringen. Vi kan ge en 20-30 minuters introduktion innan simuleringen, eller så kan kunden göra en mer omfattande introduktion på egen hand.
  • Tidsåtgång cirka 2 timmar.