Jämlikhet på jobbet

Vilken sorts mångfald finns det på arbetsplatsen och vad ser man för fenomen? I fråga om människors olikheter känner vi inte alltid till andras behov eller preferenser.

Utmanande situationer på arbetsplatsen

Simuleringen hjälper gruppen att förstå vilken mångfald som finns på arbetsplatsen och ha en konstruktiv diskussion om, ibland svåra, fenomen som till exempel omedveten diskriminering.

Grupper med mångfald har visat sig prestera bättre än homogena grupper, men att arbeta tillsammans kan vara mer utmanande. Vi lever trots allt i en värld där jämlikhet trots allt inte är fullt ut förverkligad. De egna eller gruppens attityder till olikheter är inte alltid ens erkända. Simuleringen främjar, genom konkreta situationer, diskussion om hur vi kan känna igen olikheter och ingripa i svåra situationer.

PÅSTÅENDE 2: OLÄMPLIGA SAMTAL SOM BYGGER PÅ ETNISK BAKGRUND

Vem av er skulle tala öppet om en olämplig konversation som bygger på  etnisk bakgrund?

PÅSTÅENDE 3: DISKRIMINERANDE SKÄMT OM SEXUELLA MINORITETER I LUNCHRUMMET

Vem av er skulle tala öppet om  ”skämt” i lunchrummet som diskriminerar en sexuell minoritet?

PÅSTÅENDE 4: NAKENHET I BASTU

Vem av er skulle tala öppet om att nakenhet på bastukvällen kan vara störande för någon?

PÅSTÅENDE 5: ÅLDERSDISKRIMINERING

Vem av er skulle blanda sig i en situation där en persons ålder används på ett olämpligt sätt som ett kriterium för att bli utvald?

Forskningsbakgrund

Simuleringen sammanför olika aspekter av mångfald som är relevanta för arbetsmiljön. Källor är lagen om likabehandling, jämställdhetslagen, Arbetarskyddscentrumets publikation Mångfald, icke-diskriminering och jämställdhet på arbetsplatsen (2016) och Jämställdhets- och diskrimineringsutredningen för arbetsplatser (Arbetsskyddscentrum, Finland) .

Mål

 • Ge neutrala öppningar för diskussion om mångfald
 • Träna på att ingripa och säga ifrån, vilket anses vara nyckelfrågor i hanteringen av mångfald och inkludering
 • Erkänna och förstå olika aspekter av mångfald på arbetsplatsen
 • Lyft fram individuella förhållningssätt till mångfald och minska risken för missförstånd
 • Synliggöra nuvarande praxis och roller i gruppen

   För vem

   • Grupper om 4-12 personer som arbetar tillsammans. Passar även tillfälliga grupper, projektgrupper och distansgrupper.
   • Tidsåtgång cirka 2 timmar.